cümle mi arıyorsunuz?

cümleleri arşivimizden / sözlüğümüzden bulup getirelim!

Any Cümleleri


any cümleleri

Genellikle olumsuz bir vurgusu bulunan any Türkçede herhangi bir, hiç, bir, biraz anlamlarına karşılık gelir; hatta Türkçede kelime bile kullanmadığımız şeylerde dahi kullanılabilir. Örneğin "Do you have any light?" cümlesini tam olarak çevirirsek "Herhangi bir ateşin var mı?" dememiz gerekir, oysa biz sadece "Ateşin var mı?" diyoruz.

Yalnız any sözcüğü sadece olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılabilir.

Any sözcüğü hem sayılabilen (countable) hem de sayılamayan(uncountable) isimlerle kullanılabilir.

İngilizcede sayılabilen isimler yani countable nouns sayabildiğimiz ya da ayırabildiğimiz şeylerdir. Örneğin köpek, kedi, öğrenci, şişe, kutu, masa, sandalye vb.

Sayılamayan isimler yani uncountable nouns ise sayamadığımız ya da bölemediğimiz şeylerdir. Örneğin süt sayılamayan bir isimdir ama üç şişe süt sayılabilen isimlere örnektir. Tuz sayılamazken, beş paket tuz sayılabilir. İngilizce müzik, tavsiye, bilgi, haber, mobilya, bagaj, pirinç, şeker, yağ, elektrik, para sayılamayan isimlere örnektir.

Any sözcüğü sayılabilen isimlerde kullanıldığı zaman nitelendirdiği isim her zaman çoğul, sayılamayan isimlerde kullanıldığı zaman ise nitelendirdiği isim her zaman tekil olarak kullanılır.

There aren't any books on the table cümlesinde sayılabilen kitap çoğul kullanılmıştır ama There isn't any butter in the fridge cümlesinde sayılamayan yağ tekil kullanımdadır.

Any sözcüğü istisna olarak olumsuz anlam taşıyan olumlu cümlelerde de kullanılabilir. Without, never gibi kelimelerle olumlu cümlelerde kullanılmaktadır. He went out without any money on him cümlesinde olduğu gibi.

Any sözcüğü bazı kelimeler ile birleşerek belgisiz zamir halini alır. Bunlar belirsiz ve bilinmeyen kişiler için anybody ve anyone -Herhangi biri / Herhangi bir kişi / Hiç kimse anlamında-, belirsiz ve bilinmeyen şeyler için anything -Herhangi bir şey / Hiçbir şey anlamında- ve belirsiz be bilinmeyen yerler için anywhere -Herhangi bir yer / Hiçbir yer anlamında- şeklinde kullanılır. Bu kelimelerin kullanımında geçerli kurallar any kullanımındaki geçerli kuralların aynısıdır.

İpucu : People sözcüğü person sözcüğünün çoğuludur ve sayılabilir. Bir kişi derken one person ama dört kişi derken four people şeklinde kullanımı gerekir.

Aşağıda konuyu pekiştirmenize yardımcı olmak amacıyla örnek verilmiş any cümlelerini görebilirsiniz.


Do you have any children? --> Çocuğun var mı?

Did you notice any changes? --> Herhangi bir değişiklik fark ettin mi?

Alcohol doesn't solve any problems --> Alkol hiçbir sorunu çözmez / Alkol sorun çözmez.

Do you have any problems? --> Herhangi bir sorunun var mı?

I love any form of chocolate. --> Çikolatanın hangi şekli olursa olsun, severim.

Did you get any massage about your application? --> Başvuruna dair herhangi bir mesaj aldın mı?

You could choose any three items of clothing. --> Giysilerden (herhangi) üç tanesini seçebilirsiniz.

You can borrow any books of me. --> Benim herhangi bir kitabımı ödünç alabilirsin.

She is just the same as any other housewife else. --> O, diğer ev kadınlarıyla tıpatıp aynı.

İt's essential that the project should not be delayed any further. --> Asıl olan bu projenin daha fazla gecikmemesidir.

Is there any question about that? --> Bu konuda herhangi bir soru var mı?


I don't want to cause any disturbance. --> Hiçbir rahatsızlığa sebebiyet vermek istemiyorum.

Have you seen any of his films? --> Onun herhangi bir filmini gördün mü?

There isn't any milk in the bottle. --> Şişede hiç süt yok.

Are any of those pictures over there yours? --> Oradaki resimlerden (herhangi) biri senin mi?

There aren't any books in the bag. --> Çantada hiç kitap yok.

Can I be of any help? --> Herhangi bir yardımım olabilir mi?

Is there any honey in the jar? --> Kavanozda hiç bal var mı?

I'm not going to buy any eggs. --> Hiç yumurta almayacağım.

There isn't any ice in the refrigerator. --> Buzdolabında hiç buz yok.

They didn't make any mistakes. --> Hiç hata yapmadılar.

She didn't say anything. --> O hiçbir şey söylemedi.

I didn't meet anybody. --> Hiç kimseyle tanışmadım.

Has she any boy friend? --> Onun (kızın) hiç erkek arkadaşı yok mu?En Çok Ziyaret Edilen Sayfalar

En Çok Ziyaret Edilen Sayfalar

uzaktan eğitim öğrencileri


Çok Aranan İngilizce Cümleler

Çok Aranan İngilizce Cümleler


lgs öğrencileri


Bilinmesi Gereken İngilizce Cümleler

Bilinmesi Gereken İngilizce Cümleler


ingilizce tercümesi


Temel İngilizce Cümleleri

Temel İngilizce Cümleleri


müzik listeleri


Bilinmesi Gereken İngilizce Cümleler

Bilinmesi Gereken İngilizce Cümleler