• About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • any cümleleri

  Genellikle olumsuz bir vurgusu bulunan "any" Türkçede "herhangi bir", "hiç", "bir", "biraz" anlamlarına karşılık gelir; hâttâ bizim Türkçede kelime bile kullanmadığımız şeylerde dahi kullanılabilir. Örneğin "Do you have any light?" cümlesini tam olarak çevirirsek "Herhangi bir ateşin var mı?" dememiz gerekir, oysa biz sadece "Ateşin var mı? Diyoruz.

  Aşağıda konuyu pekiştirmenize yardımcı olmak maksadıyla yapılmış cümleleri görmektesiniz

  Do you have any children? --> Çocuğun var mı?

  Did you notice any changes? --> Herhangi bir değişiklik fark ettin mi?

  Do you have any problems? --> Herhangi bir sorunun var mı?

  I love any form of chocolate. --> Çikolatanın hangi şekli olursa olsun, severim.

  Did you get any massage about your application? --> Başvuruna dair herhangi bir mesaj aldın mı?

  You could choose any three items of clothing. --> Giysilerden (herhangi) üç tanesini seçebilirsiniz.

  You can borrow any books of me. --> Benim herhangi bir kitabımı ödünç alabilirsin.

  She is just the same as any other housewife else. --> O, diğer ev kadınlarıyla tıpatıp aynı.

  İt's essential that the project should not be delayed any further. --> Asıl olan bu projenin daha fazla gecikmemesidir.

  Is there any question about that? --> Bu konuda herhangi bir soru var mı?

  I don't want to cause any disturbance. --> Hiçbir rahatsızlığa sebebiyet vermek istemiyorum.

  Have you seen any of his films? --> Onun herhangi bir filmini gördün mü?

  There is some water in the jug. --> Sürahide biraz su var

  There are some oranges on the tree. --> Ağaçta bir kaç portakal var.

  Are there some milk in the glass? --> Bardakta biraz süt var mı?

  There isn't any milk in the bottle. --> Şişede hiç süt yok.

  Are any of those pictures over there yours? --> Oradaki resimlerden (herhangi) biri senin mi?

  There aren't any books in the bag. --> Çantada hiç kitap yok.

  Can I be of any help? --> Herhangi bir yardımım olabilir mi?

  Is there any honey in the jar? --> Kavanozda hiç bal var mı?

  I'm not going to buy any eggs. --> Hiç yumurta almayacağım.

  There isn't any ice in the refrigerator. --> Buzdolabında hiç buz yok.

  They didn't make any mistakes. --> Hiç hata yapmadılar.

  She didn't say anything. --> O hiçbir şey söylemedi.

  I didn't meet anybody. --> Hiç kimseyle tanışmadım.

  Has she any boy friend? --> Onun (kızın) hiç erkek arkadaşı yok mu?

   
  Bilgisayar Kursu Ankara